English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Bekanntmachung. [Inc.:] Ich ordne mit sofortiger Wirkung an, dass sämtliche Betriebe [...] = Obwieszczenie. [Inc:] Zarządzam z natychmiastową ważnością: wszelkim przedsiębiorstwom [...]"